นิทรรศการของบริษัท

นิทรรศการนานาชาติเกษตรเซี่ยงไฮ้ 2021

 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(6)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-5
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(4)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(8)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(5)
 • Shanghai-Agricultural-International-Exhibition-2021-(1)

2020 นิทรรศการการเกษตรกวางโจว

 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(5)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(2)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(6)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(4)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(1)
 • 2020-Guangzhou-Agricultural-Exhibition-(3)

2011 นิทรรศการนานาชาติชิงเต่า

 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(2)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(5)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-1
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(4)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(1)
 • 2011-Qingdao-International-Exhibition-(6)