ข่าวอุตสาหกรรม

  • โดรนเกษตรต้องการเรดาร์ชนิดใด?

    uAV ทางการเกษตรจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือความท้าทายในกระบวนการปฏิบัติงานตัวอย่างเช่น มักมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่การเกษตร เช่น ต้นไม้ เสาโทรศัพท์ บ้าน และสัตว์และผู้คนที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความสูงในการบินของ UAV ทางการเกษตรคือ...
    อ่านเพิ่มเติม